loggia
Home Management advies     I     Productontwikkeling     I    Visie en Missie     I      Wie zijn we    I     Contact
loggia over ons
Wie zijn we
  Curriculum Vitae
 

Wie zijn we

Robert Poots 23-08-1950

Robert Poots heeft de afgelopen 35 jaar ervaring opgedaan binnen vrijwel alle facetten van bouw- en infrastructuur.
Ruim 20 jaar vanuit de Opdrachtnemer in binnen- en buitenland.
De laatste 15 jaar vanuit de Opdrachtgever (RWS en Unie van Waterschappen).
Vanuit Technisch en Omgevings Management naar Contract Management, steeds gericht op een heldere context en scopebeheersing van wat er gerealiseerd moet worden. Eenduidig vastleggen met de focus op het valideren van vooral de wijzigingen en verandering in omstandigheden.
Studies weg- en waterbouw, bedrijfskunde, logistiek en kwaliteit,  systems en value engineering en ervaringen projectmanagement in alle projectteam-rollen geven de fundering voor het werken met processen ter ondersteuning van beleid en general management.
Op systeem en op waarde gerichte aanpak zijn de laatste jaren de belangrijke stappen die in alle projecten en processen genomen moeten worden.
Robert heeft ruime ervaring met structuren als kwaliteit bij grootschalige projecten infrastructuur.
De laatste jaren is dit uitgebreid met ervaring productontwikkeling mobiele zorg.
Zijn werkwijze is erop gericht om op effectieve wijze en in een keer goed, samen met alle partijen tot resultaten te komen.
Betrokkenheid bij projecten Rijkswaterstaat en Waterschappen geven inzicht in het breed omgaan met systeemgericht werken bij verschillende overheden en bedrijven.
Werkzaamheden zijn de laatste jaren vooral gericht op ondersteuning van projectdirecties bij grote infrastructurele projecten in Nederland, HSL, Betuwelijn, Ruimte voor de Rivier, Hoogwaterbescherming.
Betrokkenheid bij het ontwikkelen en implementeren van lichtgewicht gereedschap voor toepassing in de zorg.
Het leveren van specifiek ontwikkeld gereedschap op diverse locaties in Zuid-Amerika, Afrika en India.  

loggia film
loggia herman wijffels innovatieprijs 2007