loggia
Home Management advies     I     Productontwikkeling     I    Visie en Missie     I      Wie zijn we    I     Contact
loggia produkt ontwikkeling
Productontwikkeling
  Nieuwe producten
 
  Mobiele Zorg
 
  Doelmarkt
 
  Meetbare resultaten
 
Cases  MedicalMate DT  
  Herman Wijffels IP  
  Innovatie top 100  
  MedicalMate GT  

Ontwikkeling van nieuwe producten

De onderlinge relatie tussen een probleem, de huidige stand van zaken en mogelijke toepassing, is bij het begrijpen van een probleem van groot belang. Een afgewogen combinatie van beschikbare gegevens uit theorie en praktijk is bepalend voor succes. Loggia initieert en begeleid de ontwikkeling van nieuwe producten op inspirerende wijze. Principes van systematische ordening worden toegepast. Decompositie van de vraagstelling, het uiteenrafelen en logisch ordenen in specificatie en ontwerp zijn steeds terugkerende processen. Dit engineeringproces gedraagt zich als een levend systeem. Wat is de technisch inhoudelijke vraag, hoe en in welke setting wordt er in de praktijk mee omgegaan. Er is actie nodig om deze vraag op te lossen want de vraag zit altijd vol met dynamiek.

 

De uitdaging om tooling te ontwikkelen voor mobiele zorg is ontstaan in 2007 toen directe betrokkenheid ontstond bij de operationele activiteiten van MZ-Primary Health Care als NGO actief in het binnenland van Suriname. De directe doelmarkt werd de tandzorg die volledig mobiel werd uitgevoerd op 57 locaties in een gebied 4x zo groot als Nederland met een populatie van 60.000 mensen, een tropisch oerwoud zonder berijdbare wegen. Het ontbreken van een elementaire werkopstelling voor  een in Nederland afgestudeerde tandarts vormt de uitdaging. Met de ontwikkeling van de eerste mobiele behandeltafel werd duidelijk dat nu ook ruimte ontstaat om met meetbare resultaten verdere ontwikkeling van mobiel gereedschap beter te toetsen.

Vorderingen in ontwikkeling worden in 4 cases aangegeven.

loggia film
loggia herman wijffels innovatieprijs 2007