loggia
Home Management advies     I     Productontwikkeling     I    Visie en Missie     I      Wie zijn we    I     Contact
loggia management advies
Management advies
Systematische werkwijze
 

Case: Waterveiligheid

 
 

Cases: Funct. Specificeren

 
  Standaards  
  Risico's  
  Samenhang  
  Vertrouwen  
 
  Kwaliteit  
 

Cases: Functioneel Specificeren

Functioneel Specificeren is de methode om eisen en wensen overzichtelijk in een vraagspecificatie te verzamelen. Het levert het eindproduct van het engineeringproces waarin de samenhang tussen eisen, functies en ontwerp wordt aangegeven. Onderverdeling naar onderdelen en het belang van verificatie en validatie. Binnen het project Geluidsisolatie Schiphol werd in belangrijke mate aandacht besteed aan de individuele situatie en wensen in overleg met specifieke bewoners en stakeholders. In de uitgewerkte context werden bestaande Normen en Richtlijnen zodanig geconcretiseerd dat het de klant en de opdrachtnemer duidelijk was hoe er specifiek nadere invulling werd gegeven en hoe met name de talrijke raakvlakken met anderen of andere objecten dienden te worden ingevuld. Het aanvankelijk vroegtijdig betrekken van de opdrachtnemer in het ontwerpproces heeft het project vanwege heldere controlemomenten, in het eerste jaar een enorme snelheid gegeven.

Schiphol PC

Binnen het project Geluidsisolatie Schiphol werd in belangrijke mate aandacht besteed aan de individuele situatie en wensen in overleg met specifieke bewoners en stakeholders. Loggia heeft eraan bijgedragen dat in de uitgewerkte context bestaande normen en richtlijnen zodanig zijn geconcretiseerd dat het de klant en de opdrachtnemer duidelijk was wat de geboden mogelijkheden waren. Hoe er specifiek nadere invulling werd gegeven en hoe met name de talrijke raakvlakken met anderen of andere objecten konden worden ingevuld. Het aanvankelijk vroegtijdig betrekken van de opdrachtnemer in het ontwerpproces heeft het project vanwege heldere controlemomenten op de rails gehouden. Loggia heeft in het eerste jaar van dit project de activiteiten in Zwanenburg (4000 te isoleren woningen) een enorme snelheid gegeven.

 

WS Rivierenland

De voorbereiding van de contractvorming van het dijkverbeteringsproject langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer dreigde vertraging op te lopen. Omdat het Waterschap Rivierenland had besloten dit project innovatiegericht in te kopen was een aanpassing van het traditioneel aanbesteden van belang. In de weinige tijd die nog resteerde tot de aanbesteding heeft Loggia het technisch eisenpakket zodanig kunnen vormgeven/ specificeren dat bij het functioneel afwegen van eisen de gehele projectorganisatie en programmadirectie bleef aangehaakt. Loggia heeft in enkele maanden het anders denken over aanbestedingen een boost heeft gegeven. Het bereikte resultaat is verder verbeterd toegepast bij de aansluitende projecten dijkverbetering langs de Lek tot aan Opheusden.  

KIS 

Zie KIS in Utvoering. Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer


loggia film
loggia herman wijffels innovatieprijs 2007